Vi marknadsför och ger råd om biologisk bekämpning.

Ni är välkomna att kontakta oss!

Med vänliga hälsningar Lena och Örjan

 

 

Tel 042-161870, predator@lindesro.se, lindesro.se